Informacja o wynikach postępowania

Poniżej zamieszczamy odnośnik do informacji o wynikach postępowania na wybór wykonawcy badań B+R.

Informacja o wynikach postępowania

-------

Przedłużenie terminu składania ofert na

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2017 r. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie emulsji wodnych i/lub wodno-etanolowych charakteryzujących się właściwościami hydrofobowymi, odstraszającymi komary i/lub kleszcze oraz posiadających właściwości zapachowe z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego.

Przedłuża się termin składania ofert do 25.07.2017 r. do godz. 24:00.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofer

------

Firma HISERT POLSKA Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie emulsji wodnych i/lub wodno-etanolowych charakteryzujących się właściwościami hydrofobowymi, odstraszającymi komary i/lub kleszcze oraz posiadających właściwości zapachowe z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do treści zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty oraz wzorem oświadczenia o braku powiązań. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres info@hisert.pl lub w wersji papierowej na adres: HISERT POLSKA Sp. z o.o., Lubieszyn 8 B, 72-002 Dołuje. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej liczy się data wpływu.

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oświadczenia o braku powiązań i formularz oferty.

Wstecz